+ เพิ่มคำบรรยาย

"Everything Sucks!" S01E04 Romeo & Juliet in Space subtitles

Everything Sucks! Romeo & Juliet in Space (S01E04)
แสดงตัวอย่างภาพยนต์
ปลดปล่อย:
คนแสดง: Patch Darragh, Peyton Kennedy, Jahi Di'Allo Winston, Rio Mangini, Sydney Sweeney, Jalon Howard, Nicole McCullough, Max Huskins, Calvin Pearson, Claudine Mboligikpelani Nako, Betsy Baxter
กำกับโดย: Michael Mohan
ผลคะแนน: 7.4 / 10 (399 399 vote)
Luke presents a proposal to the drama club in an effort to make peace. Sherry and Ken engage in some impromptu immature behavior.
แบ่งปันสิ่งนี้:


ไม่พบคำบรรยายในการค้นหา


Latest TV Shows
Latest Movies
Popular Series
ปิด