+ Thêm phụ đề

Twin Peaks phụ đề

 
Twin Peaks ((2017))
Hiển thị giới thiệu
mùa: #1 -  phân loại phụ đề
Phát hành:
Diễn viên: Mädchen Amick, Dana Ashbrook, Sheryl Lee, Kyle MacLachlan, Everett McGill, Kimmy Robertson, Russ Tamblyn, Ray Wise, Grace Zabriskie, Amy Shiels
Đánh giá: 8.5 / 10 (49101 49101 vote)
Picks up 25 years after the inhabitants of a quaint northwestern town are stunned when their homecoming queen is murdered.
Chia sẻ này:


Phim bộ truyền hình
Tên tập phim # Đánh giá IMDb Ngày phát hành
mùa 1
1. Part 1 30 8.7 19-05-2017
2. Part 2 23 8.8 19-05-2017
3. Part 3 21 8.5 21-05-2017
4. Part 4 27 8.6 21-05-2017
5. Part 5 28 8.2 04-06-2017
6. Part 6 31 8.3 11-06-2017
7. Part 7 25 8.8 18-06-2017
8. Part 8 9 8.8 25-06-2017
9. Part 9 24 8.5 09-07-2017
10. Part 10 25 8.3 16-07-2017
11. Part 11 3 9 23-07-2017
12. Part 12 3 7.8 30-07-2017
13. Part 13 3 8.5 06-08-2017
14. Part 14 5 9.1 13-08-2017
15. Part 15 8 8.8 20-08-2017
16. Part 16 6 9.6 27-08-2017
17. Part 17 5 9.4 03-09-2017
18. Part 18 5 8.8 03-09-2017Latest Movies
Đóng